Contact Us

联系方式

联系

西安菲林酒店

Better Feeling, Better Life
致力于打造家居生活体验式精品酒店连锁品牌

[菲林官方微信]
[菲林官方微博]
[若嫣设计生活馆]
[菲林官方抖音]

地址:中国陕西西安市雁塔区电子二路88号  
Add. :No.88 DianZi 2nd Road, Yanta District, Xi’an 710065, China
邮编:710065   电话:400 029 7678

若嫣设计专线:029-88865500    15353569092

地址:中国陕西西安市雁塔区电子二路88号  
Add. :No.88 DianZi 2nd Road, Yanta District, Xi’an 710065, China
邮编:710065   电话:400 029 7678

     若嫣设计专线:029-88865500    15353569092

查看地图